Cenník inzercie a reklamy platný od 1.12.2022
 
  Videotext
  Občianska inzercia: 12 € / 7 dní / 1 strana
     
  Občianska inzercia s fotografiou: 20 € / 7 dní / 1 strana
 
  Reklamný oznam
  Riadková reklama: 35 € / 7 dní / 1 strana
  Videotextová reklama s grafikou: 55 € / 7 dní / 1 strana
  Reklamný rozhovor: 200 €
  Ponuka pracovného miesta: 25 € / 7 dní / 1 strana
  Hľadám prácu: bezplatne
  Výroba grafického návrhu: 75 €/ 1 strana
 
  Výroba dokumentárneho a prezentačného filmu
    330 € / minúta
 
  Vysielací reklamný čas
    65 € / 30 s/deň
  Spot index:  
 
10s
15s
20s
25s
30s
35s
40s
45s
50s
55s
60s
65s
70s
0,5
0,65
0,8
0,9
1
1,05
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
  Reklamné spoty vyrobené u nás sú 1 x odvysielané bezplatne.
  Sponzorský odkaz (dĺžka trvania 10s): 1 odvysielanie: 30 €
 
  Prepis z kazety na DVD
    1 hod - 15 €
 
  Prepis z kazety do formátu H264 ( mpeg 4 )
    1 hod - 15 € + cena USB
 
     
  <<< naspäť na hlavnú stranu