PONÚKAME PRÁCU REDAKTORA-REDAKTORKY SPRAVODAJSTVA V TV LEVOČA.

Pracovné miesto je vytvárané na základe projektu Ministerstva práce soc. vecí a rodiny pre znevýhodnených absolventov škôl a z toho vyplývajúcich podmienok. Vek do 29 rokov, evidovaný na UPSVaR ako uchádzač o prácu min. 1 mesiac. Vzdelanie v odbore nie je podmienkou, no pri výberovom konaní je na to prhliadané. Pre absolventov iných typov škôl je podmienkou prijatia min 3-6 mesačná prax u nás.

Do úvahy prichádzajú aj študenti externého štúdia v odbore žurnalistika, či masmediálna komunikácia porípade inom príbuznom odbore.

ŽIadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte na mailovú adresu tvlevoca@gmail.com, telefonicky kontakt 0915 88 44 88

   
 

 

 

  <<< naspäť na hlavnú stranu